Assen

Assen – In het Drents museum in winkelstad Assen valt heel wat te zien. Je vindt er bijvoorbeeld de oude afbeeldingen van de hunebedden.

Maar dat niet alleen. Er zijn ook wissel tentoonstellingen over diverse onderwerpen. Een tijdje geleden was er een expositie over de dode zee rollen. In deze rollen zijn gedeelten uit de bijbel opgenomen. Helaas is deze expositie nu niet meer te bekijken.

Verder kunt u ook in Assen leuk winkelen. Het aanbod aan winkels is groot. Het waren huis van Van der Veen in het centrum mag u zeker niet vergeten. Hema en horeca zijn daar ook vlak bij. Verder vindt u een grote AH en veel kleding winkels.

Drenthe

Drenthe is een mooie provincie in het noorden van nederland waar veel wordt gefietst door de bossen en over het vlakke land.. Heb je de wind achter dan rij je door het vlakke en open veld.. Een snelheid van 30 km is zeker haalbaar.. Heb je tegenwind dan ga je door het bos.

Goede Herderkerk Borger

goede herderkerk borger

BORGER – Borger heeft een Goede Herderkerk die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.. Als je op de fiets vanuit Gasselte Borger binnen rijdt kun je deze kerk bijna niet missen. De naam ontleent deze kerk aan het verhaal uit de bijbel. Toen ik in Borger was heb ik een foto van de kerk gemaakt die u hierboven aantreft.

Geschiedenis Gasselte Borger Gieten

DRENTHE – In de omgeving van Gieten zoals in Borger, Rolde en Anloo is in de prehistorie al veel gebeurd. Tegen het einde van de laatste ijstijd zwerven rendierjagers door het Drentse land. Op verschillende plaatsen in Drenthe zijn vindplaatsen van vuurstenenwerktuigen.

Na de ijstijd zijn op de hoger gelegen gebieden, zoals de Hondsrug, nederzettingen ontstaan. Het Trechterbekervolk (Hunebedbouwers) vestigde zich in Drenthe. Zij leidden geen zwervend bestaan en begonnen met het verzamelen van ‘eten’.

We weten dat zij in die tijd minder gingen jagen en vissen en meer zaden en bessen verzamelden. Zij starten met veeteelt. Ze hadden geleerd dat je met dieren en planten meer kon doen. Zo konden ze lange tijd de melk van de koeien drinken, de wol van de schapen gebruiken, de dieren voor hen laten werken en daarna hadden ze toch nog altijd het vlees. Feitelijk waren zij de eerste landbouwers van Drenthe.

In de periode tussen 1500 – 500 voor Christus trekken veel volkeren door Drenthe. Toen moet er ook al een nederzetting bij Gieten hebben bestaan. Dit valt af te leiden uit de talloze grafheuvels in het Zwanemeerbos en Bonnerveld evenals het hunebed bij Eexterhalte. Vondsten van aardewerkscherven op de Noord-es van Gieten duiden op het bestaan van een nederzetting op die plek in de Romeinsetijd ca. 200 na Chr.